Sääntömääräinen syyskokous

29.11.2020

KUOPION DANIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Sunnuntai 13.12.2020 klo 14:00
Liikunta- ja kamppailukeskus LIIKE, saunatilan kokoushuoneessa

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d. ääntenlaskijat
3. Todetaan
a. läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
a. toimintasuunnitelma
b. talousarvio
6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta johtokuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
8. Valitaan varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. Toiminnantarkastajien toimikausi on 1 vuosi.
9. Vahvistetaan liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
- Johtokunta esittää, että vuoden 2021 liittymismaksu ja kaikki jäsenmaksut säilyvät ennallaan.
10. Käsitellään johtokunnan esittämät asiat ja jäsenten 10. pykälän mukaisesti vireille panemat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Osallistuminen mahdollista joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Mikäli tulet kokoukseen paikalle etänä, ilmoitathan asiasta ennakkoon Danien sähköpostiin kuopiondanit@gmail.com viimeistään pe 11.12. mennessä.

Kokous järjestetään etäkokouksena eduskunnan säätämän poikkeamislain (677/2020) nojalla. Laki mahdollistaa etäosallistumisen ja ennakkoilmoittautumisen käytön yhdistysten vuosikokouksissa kesäkuun 2021 loppuun asti.

HUOM! Johtokuntaan tarvitaan uusia jäseniä erovuorossa olevien tilalle. Voit ilmoittaa halukkuudestasi etukäteen esimerkiksi Marjaanalle, rantalamarjaana(at)gmail.com