Sääntömääräinen syyskokous

4.12.2023

KUOPION DANIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Maanantaina 18.12.2023 klo 17:30

Ravintola Raisun kokoustila, Haapaniemenkatu 24

Ilmoittautuminen mielellään ennakkoon Danien sähköpostiin kuopiondanit@gmail.com viimeistään pe 16.12. mennessä. Danit tarjoaa ruoan Raisun buffasta.

Äänioikeutettuja ovat jäsenmaksun suorittaneet.


Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja

b. sihteeri

c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d. ääntenlaskijat

3. Todetaan

a. läsnäolijat

b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi

a. toimintasuunnitelma

b. talousarvio

6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.

7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta johtokuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle.

8. Valitaan varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. Toiminnantarkastajien toimikausi on 1 vuosi.

9. Vahvistetaan liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.

- Johtokunta esittää, että vuoden 2024 liittymismaksu ja kaikki jäsenmaksut säilyvät ennallaan.

10. Käsitellään johtokunnan esittämät asiat ja jäsenten 10. pykälän mukaisesti vireille panemat asiat.

11. Kokouksen päättäminen.