KEVÄTKOKOUSKUTSU

13.5.2018

KUOPION DANIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: Sunnuntai 27.5.2018 klo 14.00

Paikka: Suurmäentien väestösuojan kokoushuone

___________________________________________________________________

ESITYSLISTA

 

1 § Kokouksen avaus
 

2 § Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d. ääntenlaskijat
 

3 § Todetaan
a. läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet
 

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 

5 § Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta.
 

6 § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille.
 

7 § Kokouksen päättäminen